Obowiązek przejścia na kasy on-line

Termin: od 01.01.2020
Dotyczy: podatników z wybranych dziedzin działalności

Od stycznia przyszłego roku podatnicy zajmujący się sprzedażą paliw lub naprawą pojazdów silnikowych będą mieli obowiązek wyposażyć się w nowe kasy typu on-line. Jednocześnie otrzymają oni prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na nową kasę (do 700,- pln netto).
Identyczny zwrot otrzymają również podatnicy z innych działalności, o ile zakupią kasę on-line jako swoją pierwszą kasę fislaną. Kasy on-line będą stopniowo obowiązkowe również dla kolejnych rodzajów działalności.

POWRÓT