Oświadczenia pracowników sprzedających z użyciem kas fiskalnych

Termin: do 31.05.2019.
Dotyczy: WSZYSTKICH pracowników sprzedających towary na kasie

Najpóźniej do końca maja br. WSZYSCY pracownicy prowadzący sprzedaż na kasie fiskalnej muszą zostać przeszkoleni przez pracodawcę z zakresu obsługi kasy oraz podpisać stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia można znaleźć TUTAJ

POWRÓT