Zmiany w oznaczeniu stawek VAT

Termin: do 31.07.2019.
Dotyczy: wszystkich posiadaczy kas fiskalnych

Najpóźniej do końca lipca br. we wszystkich kasach fiskalnych działających na rynku należy zaprogramować stawki VAT wg nowego schematu: Stawka A – 23%; Stawka B – 8% ; Stawka C – 5% ; Stawka D – 0% ; Stawka E – zwolniona z VAT. Należy również na nowo przyporządkować towary z dawnych stawek na nowe. Prosimy nie odsuwać tych zmian na ostatni moment. Brak przeprogramowanych stawek grozi karami!

Prosimy o dostarczanie KAS i KSIĄŻEK SERWISOWYCH.

 

POWRÓT